Lektorský tým

Olga Kunertová

Telefon: 603 267 514
E-mail: kunertova@gaudia.cz

MUDr. Olga Kunertová

jednatelka společnosti, odborný garant, psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů

 • 25 let praxe v oboru psychoterapie
 • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v
 • Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin).
 • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie.
 • V roce 2001 se stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha.
 • V roce 2003 založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný ústav PRO Gaudia, kde působí jako předsedkyně správní rady a odborný garant.
  Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017.

Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec.
Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, lyžuje a plave.

Mgr. Barbora Hrušková

Telefon: 724 192 047
E-mail: hruskova@gaudia.cz

Mgr. Barbora Hrušková

vedoucí psychoterapeutka, supervizorka, lektorka vzdělávacích programů a spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 • Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v praze (obor francouzský jazyk a literatura)
 • Absovovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické terapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin)
 • Absolvovala mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu Narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • Absolvovala supervizní výcvik Narativní přístup k supervizi (50 hodin)

Další odborné semináře a workshopy:

 • 2013 Možnosti dialogu (Jaako Seikkula, Finsko , 16 hod.)
 • 2013 „Využití chybějícího, ale skrytě přítomného při práci s traumatem“ (Hugh Fox, Velká Británie, 16 hod.)
 • 2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko, 16 hod.)
 • 2016 „Narativní terapie: Broušení nástrojů“ (Jill Freedman, USA, 24 hod.)
 • 2018 „Zpátky na cestě – narativní práce s traumatem a jeho následky u dětí, dospívajících a dospělých“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.)
 • 2019 „Hledání ztracených vztahů – práce s rodiči a dětmi v kontextu vysoce konfliktních rozvodů“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.
 • Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami, zabývá se mimo jiné problematikou osobního rozvoje, mezilidských vztahů a vztahy mezi rodiči a dětmi.
 • Pracuje také s klienty hovořícími anglicky nebo francouzsky.
 • Kromě terapeutické práce působí také jako lektorka vzdělávacích programů pro odborníky z pomáhajících profesí zaměřených na krizovou intervenci, dovednosti vedení rozhovoru, reflektování, narativní přístup atd.
 • Je spoluautorkou a lektorkou psychoterapeutického výcviku „Terapie v postmoderně“.
 • Má ráda konstruktivismus a sociální konstrukcionismus, ve své práci se opírá o principy spolupráce, partnerství, důvěry, respektu a transparentnosti. V lektorské práci staví na metodách kritického myšlení.
 • Ráda chodí po horách, jezdí na kole, běžkuje nebo sází, sklízí a experimentuje na zahradě. Moc ráda čte, miluje knihy se silným příběhem. Ochotně se mění i ve filmového diváka. 🙂
 • Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.
 • V Gaudii pracuje od roku 2011.
Tereza Janačíková Nováková

Telefon: 728 049 291
E-mail: janacikova.novakova@gaudia.cz

Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS.

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka vzdělávacích programů

 • V pomáhajících profesích působí cca od r. 2000.
 • Absolvovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Brně.
 • Absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin) a mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin).
 • Další kratší workshopy a semináře: 2013 „Možnosti dialogu“ (Jaako Seikkula, Finsko), 2013 „Rozvoj organizací a koučování“ (psychoterapeuté Harlene Anderson a J.Shotter, USA, VB),  2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko), , supervizní výcvik a další semináře a sebezkušenostní kurzy v komunikačních dovednostech.
 • Profesně se zajímá zejm. o postmoderní. psychoterapeutické směry
 • Svůj volný čas tráví nejraději četbou, se svou rodinou (má dvě malé děti), na výletech, v horách, ráda cestuje, baví se.
 • V Psychoterapeutickém centru Gaudia, Gaudii proti rakovině, i Gaudia institutu pracuje od r. 2013.
Veronika Jelenová

E-mail: jelenova.psychoterapie @gmail.com

Mgr. Veronika Jelenová

(klinická) psycholožka a psychoterapeutka, lektorka, koučka

 • Vystudovala psychologii na FF MU v Brně. Později atestovala z klinické psychologie a psychoterapie.
 • Absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění Terapie“ při Institutu pro systemickou zkušenost – ISZ Praha.
 • Další odborné semináře a výcviky: Výcvik Nedirektivní terapie hrou (lektorka Sandra Pedevilla, Francie); Výcvik koučinku, NeuroLeadershipCoachingSkills (Vladimír Tuka); Výcvik kompletní Krizové intervence, Remedium Praha; Výcvik telefonické krizové intervence, Linka Bezpečí.
 • Profesní dráhu začínala na Lince bezpečí v Praze, klinickou psychologii zahájila v Psychiatrické nemocnici Bohnice (prošla odděleními: režimová léčba závislostí, oddělení sexuologické ochranné léčby, uzavřené diagnostické odd. a oddělení následné terapeutická péče). Dále již do současnosti pracuje v ambulanci pro dospělé Remedis a také v ambulanci pro děti a dospívající Psychologie Praha s.r.o.
 • Volný čas tráví v přírodě nebo u práce se sklem, četbou a aktivitami se svou rodinou.
Mgr. Naďa Kostková

Telefon: 602 100 118
E-mail: kostkova@gaudia.cz

Mgr. Naďa Kostková

psychoterapeutka, lektorka, spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 • Absolvovala dlouhodobý výcvik v systemické psychoterapii Umění pomáhat, výcvik v narativní psychoterapii (1. – 3. Modul mezinárodně uznávaného výcviku), narativní supervizi, narativní práce s dětským traumatem a rodinami v krizi, či úvod do koučování.
 • Je držitelkou mezinárodního certifikátu lektora vzdělávacího programu RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) zaměřeného na moderní postupy ve vzdělávání a rozvíjení kritického myšlení.
 • Absolvovala Fakultu filosofickou Západočeské univerzity v Plzni.
 • Zajímá jí konstruktivismus v psychoterapii i vzdělávání a to, jak naučit lidi kritickému myšlení.
 • Ráda chodí po horách, leze po skalách a tráví čas v lese. Ale také miluje tlusté knihy na čtení.
 • V Gaudii se věnuji psychoterapii a tvorbě vzdělávacích projektů.
Mgr. Štěpánka Podrazilová

Telefon: 602 648 382
E-mail: podrazilova@gaudia.cz

Mgr. Štěpánka Podrazilová

psychoterapeutka, koučka a lektorka vzdělávacích programů

 • Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1994) a je studentkou postgraduálního kurzu Psycholog ve zdravotnictví
 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik Institutu pro systemickou zkušenost Praha a Institutu pro systemická studia Hamburg (1992)

Z dalších kurzů a seminářů:

 • Steve de Shazer: Vytváření rozdílu (1992)
 • Steve de Shazer, Insoo Kim Berg: Na řešení orientovaná terapie (1995, 1996)
 • ISK: Systemické koučování (2000)
 • ISZ: Narativní koučování (2004)
 • Harlene Anderson: Umění a praxe spolupráce (2013)
 • Ben Furman: „Zázraky“ v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími (2016)
 • VS Palestra: Psychologie výživy (2017)
 • Chris Iveson: Práce s detailními popisy v terapii zaměřené na řešení (2017)
 • Kromě terapeutické práce s jednotlivci, páry i rodinami  působí jako koučka a lektorka vzdělávacích programů
 • Pracuje také s anglicky a španělsky hovořícími klienty
 • Má praxi i jako matka. Kromě práce ji baví cestování, fotografování, street dance a canyoning
 • Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii
Mgr. Gabriela Špačková

Telefon: 603 461 832
E-mail: spackova@gaudia.cz

Mgr. Gabriela Špačková

psycholožka a vedoucí psychoterapeutka, lektorka vzdělávacích programů, supervizorka

 • Dokončila magisterské jedno oborové studium psychologie na UP Olomouc
 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění terapie“ pořádaný společností GI
 • Absolvovala kurz „Základní principy koučování“ na UP Olomouc
 • Absolvovala roční kurz psychologie v centru vzdělávání – AMOS
 • Absolvovala lektorský kurz a školení v metodice terapie obezity Ivy Málkové, STOB, kde také vede skupinovou terapii obezity a životního stylu
 • Absolvovala kurz „Práce s dětskou kresbou“ Zdeňka Altmana
 • Pravidelně se zúčastňuje konferencí a seminářů Centra pozitivní psychologie ČR
 • Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami
 • Její terapeutická práce, ale také poradenství a lektorská činnost se zaměřuje na oblasti osobního rozvoje a životního stylu, životní spokojenosti, mezilidských vztahů a rodinného fungování, harmonizace osobního (rodinného) a pracovního života
 • Má ráda svou rodinu, svou práci a její vášní je moderní tanec
 • V Centru Gaudia pracuje od roku 2014
Mgr. Adam Wiesner, PhD.

Telefon: 777 977 382
E-mail: wiesner@gaudia.cz

Mgr. Adam Wiesner, PhD.

psychoterapeut, kouč

 • Vystudoval magisterský obor obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a doktorský obor kulturní antropologie na Ústavu etnologie a sociální antropologie Slovenské akademie věd v Bratislavě
 • Je absolventem akreditovaného komplexního výcviku v psychoterapii zaměřené na řešení, navazujícího akreditovaného výcviku v na řešení zaměřeném přístupu metod sociální práce (institut Dalet)
 • Je certifikovaným Reteaming koučem (Helsinki Brief Therapy Institut)
 • Dlouhodbě se věnuje akademické a výzkumné činnosti v oblasti postmoderní terapie, autoetnografie, queer a transgender studií, genderové nekonformity a nebinárních identit
 • Má zkušenost z firemního prostředí jako kouč a lektor soft-skills
 • Rád pracuje též s anglicky hovořícími klienty a klientkami
 • Zajímá se o východní filosofii, práci s tělem, jógovou a kontemplativní praxi a jejich využití v psychoterapii i osobním životě
 • V Gaudii pracuje od roku 2021

Administrativní pracovnice

Alena Srpová

E-mail: srpova@gaudia.cz

Alena Srpová

masérka a grafička

 • vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze
 • v roce 1999 absolvovala výcvikový seminář „Hloubková masáž s integrací dechu podle Dr. Smitta“ u německé fyzioterapeutky Sigrid Klotzbach v rozsahu 150 hodin
 • v Dexter Academy absolvovala postupně kurzy Reflexologie nohy (2007), Manuální lymfodrenáž (2009), rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáž (2011), Klasická relaxační masáž (2011), masáže Hot Stones (2012)  a Reflexologie ruky (2013)
 • workshop Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (2014)
 • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako masérka a zároveň dochází na paliativní oddělení Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem
 • má ráda výtvarné umění, divadlo, hudbu, knihy, ráda jezdí na kole, plave…
Bc. Michaela Zemanová

Telefon: 777 316 175
E-mail: vzdelavani@gaudia.cz

Bc. Michaela Zemanová

koordinátorka vzdělávání

 • vystudovala obor Vzdělávání dospělých – Specializace v pedagogice na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze
 • v oblasti vzdělávání dospělých má 9 let praxe
 • volný čas tráví s rodinou a zálibami jako je cestování, chození po horách a lyžování
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google