GAUDIA VZDĚLÁVÁNÍ

    http://www.gaudia.cz/pr/86_gpk_strom.png

KURZY, WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST.


Poznatky a dovednosti z oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborů. Inspirované praxí, interaktivní, originální.
AKTUÁLNĚ

Krizová intervence: Systemický přístup při práci s krizí

Máme za sebou několik desítek spokojených absolventů kurzu krizové intervence. Přidáte se na podzim k nám?

Více zde

Jak se nám povedl kurz Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru?

"Velmi děkuji za celý kurz, který mě naplnil velkou nadějí. Kurz je vynikající praktická příprava pro studenty i psychology z praxe. Vynikající zážitek s reflektujícím týmem, vlastní zkušenost ošetřená přímo lektory, díky! Velmi laskavý, vstřícný a efektivní přístup lektorky Báry. Velké díky!"

Více zdeGaudia je tu pro vás

VZDĚLÁVÁNÍ PROPOJUJEME S PRAXÍ


Všichni naši lektoři jsou lidé z praxe, psychoterapeuti, psycholo- gové, sociální pracovníci, kteří sami mají dlouhodobou praxi v práci s klienty.

VÍCE INFORMACÍ

NEMEMORUJEME,


co jsme si kde přečetli, nepřed- nášíme suchopárnou teorii, učíme své frekventanty reflektovat vlastní práci a spolu s nimi řešíme jejich aktuální problémy.

VÍCE INFORMACÍ

NENUTÍME NIKOHO DRŽET SE DOGMATICKY NĚJAKÝCH POSTUPŮ ČI POUČEK


Poskytujeme principy, které umož- ňují opravdovou svobodu možností - možností v komunikaci s klienty a pacienty.

VÍCE INFORMACÍ

Doporučujeme

133_spotvo.jpg


s odborným časospisem pro nelékařské profese

119_Florence_RGB_claim_minimalni_velikost_6cm.jpg


Projekt Dovolte mi dětství

Více zde: http://nfpomoci.cz/projekty/dovolte-mi-detstvi/Za námi stojí více než

12
let zkušeností

2000
spokojených klientů

1870
odškolených hodin
odborného vzdělávání

625
spokojených
účastníků kurzů


TOP